BEDRIJF

WIJ WERKEN AAN EEN

BETER KLIMAAT

MISSIE


De relatie tussen natuur, mens, milieu, omgeving en klimaat dient in balans te zijn. Zowel u en uw gezin, als de planten en dieren om ons heen, moeten zich goed voelen in onze leefomgeving.


Onze missie is om tuinen natuurlijk in te richten en zo aangenaam mogelijk te maken voor u en uw omgeving.


Wij streven ernaar om in onze diensten en producten zo duurzaam mogelijk te zijn. Vernieuwend, ecologisch verantwoord en economisch efficiënt. Wij zijn van mening dat wij op deze manier onze klanten kwalitatief goede diensten kunnen aanbieden.


Er is een toenemende vraag naar natuurlijke omgevingen. Hierop spelen wij in door natuurtuinen te ontwerpen.

VISIE


De kracht van Klimaattuin zit in de positieve samenwerking tussen u en ons. Ideeën groeien en worden beter door samen na te denken over goede concepten. Dit leidt tot keuzes die passen bij uzelf en bij uw omgeving.


Wij hebben een gedegen kennis op vlak van tuin-en landschapsarchitectuur, ecologie, natuurbeheer, integraal waterbeheer en klimaat. Dit zorgt ervoor dat de diensten die wij aanbieden bij de besten op de markt zijn. 


Om onze missie te realiseren verdiepen en verbreden wij onze werking door aandacht te schenken aan kwaliteit, groei, transitie, innovatie en samenwerking.


Wij zijn voortdurend op zoek naar vernieuwende diensten en duurzame technieken.

In september 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s of Sustainable Development Goals) aan. Deze 17 SDG’s vormen samen een actieplan om tegen 2030 een duurzame en veerkrachtige samenleving tot stand te brengen. De SDG’s zijn onderverdeeld in 5 thema’s: People, Planet, Prosperity, Peace en Participation.

De grote diversiteit van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de beperkte tijd die ons rest om ze uit te werken stelt onze samenleving voor grote uitdagingen. Overheden, burgers en bedrijven zullen moeten samenwerken om ze te kunnen realiseren. Wij willen daaraan ons steentje bijdragen. 

Duurzaamheid is verweven met alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Het is een integraal onderdeel van onze missie.

De afgelopen jaren realiseerden we verschillende acties die bijdroegen aan de doelstellingen van bovenstaande 7 SDG's.