NIEUWS

ONZE LAATSTE

ONTWIKKELINGEN

KLIMAATTUIN IS LID VAN GROEISTOF


Ecologisch gedachtegoed verdient een prominente plaats in tuinen en landschappen. De urgentie is hoog. Biodiversiteit gaat immers fors achteruit.

Het lerend netwerk Groeistof wil professionals ondersteunen via het uitwisselen van kennis en ervaringen, zodat zij nog beter aan de slag kunnen om een duurzame, ecologische ruimte te creëren.

KLIMAATTUIN BEZIT HET AMBERLABEL


Klimaattuin bezit het Amberlabel en mag zich voortaan Amberbedrijf noemen.

AMBER staat voor een verzameling van ECO-waarden met een gemeenschappelijk doel: het herstellen en behouden van een gezonde leefomgeving. Kringloop, biodiversiteit, duurzaamheid, evenwicht en klimaat zijn de vijf ECO-waarden die de basis vormen voor een duurzaam ecologisch ontwerp van een natuurtuin.

Als toonaangevend ecologisch groenbedrijf dat natuurtuinen ontwerpt, zijn wij fier op dit label.

BIJENORCHIS VERSCHIJNT IN TUIN VAN KLIMAATTUIN


In een tuin te Bilzen, die ontwopen werd door Klimaattuin, is in mei 2019 de eerste bijenorchis tevoorschijn gekomen.

Onze klant past in de tuin op ons advies een aangepast omvormingsbeheer toe om het grasland te verschralen in functie van een botanisch beheer.

Het schraal grasland wordt op de juiste tijdstippen gehooid en afgevoerd. Dit geeft kansen voor natuur met als resultaat de eerste bijenorchis.

Wij volgen het beheer samen met onze klant mee op en zijn benieuwd naar wat er in het hooiland nog meer zal verschijnen de komende jaren.

WIJ ONTWERPEN PUUR NATUUR


Klimaattuin ontwerpt natuurtuinen. De bouwstenen van een ideale natuurtuin bestaan uit veschillende biotopen die we samenbrengen in uw tuin. Dit kan gaan van bomen, bloemrijke graslanden, water,...

Wij streven ernaar om in onze tuinontwerpen steeds te werken met inheemse planten. Hierbij vestigen wij onze aandacht op faunavriendelijke en eetbare planten.

Een waardevolle natuurtuin vraagt een aangepast beheer. Kies daarom een tuinaannemer die kennis heeft van ecologie.

Vraag bij ons met welke tuinaannemer u best kan samenwerken.

GREEN DEAL BIODIVERSITEIT & BEDRIJVEN


Klimaattuin ondertekende de Green Deal Biodiversiteit & Bedrijven.

Investeren in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen zorgt voor de bescherming en het herstel van natuurwaarden. Ze versterken het “groenblauwe netwerk” en zorgen zo voor een gezondere omgevingskwaliteit binnen en buiten de bedrijventerreinen.

Meer groen heeft positieve gevolgen voor ons klimaat en draagt onder andere bij aan waterzuivering, brengt verkoeling en zuivert de lucht. Een rijkere biodiversiteit op en rond bedrijventerreinen versterkt de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van de buurtbewoners.